Prawda objawiona

Każdy człowiek może uznawać za prawdziwe to, co nakazuje mu jego wiara.

Trudno dyskutować z silnymi przekonaniami, kiedy brak na nie realnych argumentów. Kiedy jednak poglądy mają swoje potwierdzenie w dowodach, polemika o racjonalności wierzeń religijnych wydaje się zbędna.

Do takich właśnie wniosków dochodzi wybitny dziennikarz znanej chicagowskiej gazety Lee Strobel, autor bestsellerowej powieści, na podstawie której powstał film który możesz obejrzeć tutaj, czyli Sprawa Chrystusa.

Do reporterskiego śledztwa w kwestii prawdy o fakcie zmartwychwstania Jezusa skłoniła go sytuacja rodzinna, konkretnie rodząca się wielka religijność jego żony Leslie. Na tym tle dochodzi u małżonków do konfliktu, ponieważ Strobel jako prawnik i zatwardziały racjonalista nie zgadza się na stawianie Boga w centrum swojego życia rodzinnego.

Proces, w którym próbuje uzasadnić, że jego ateistyczne podejście do świata jest jedyną właściwą opcją pojmowania otaczającej rzeczywistości, rozpoczyna jednocześnie negację jego dotychczasowych realistycznych założeń.

To co wydawało się proste do udowodnienia na kanwie naukowych argumentów, zaczyna przechylać ugruntowane przekonania dziennikarza początkowo w stronę konsternacji, później do bezsilności, aż w końcu do rezygnacji i uznania faktów, których żadnemu człowiekowi nigdy w historii nie udało się obalić.

Każdy widz oglądający film sprawa Chrystusa, ma okazję zapoznać się z wynikami badań naukowych nad autentycznością postaci historycznej zmartwychwstałego Jezusa, i musi liczyć się z tym, że raczej niewiele zostanie mu miejsca na własną interpretację.